Temetői tudnivalók

Kedves Gyászolók és Emlékezők!

Fájdalommal és együttérzéssel vesszük a hírt, hogy valamelyik szerettük elment, vagy már eltelt annyi esztendő a temetés óta, hogy újra kell váltani a sírhelyet. Jézus Krisztus örök bátorítását hirdetjük mi is, Ő így szól: „Aki hisz énbennem, ha meghal is él.” Jézus Krisztus országában van tovább, Ő legyőzte a halált, mert a harmadik napon feltámadt. Ezt a vigasztalást hirdetjük mi is a temetéseken.

A temetéssel kapcsolatos ügyintézésben a következőket írjuk le, segítségül:

  • A temetkezési vállalkozóval történő egyeztetés után a temető gondnoka, Várszegi István tud további felvilágosítást adni a temetésekkel kapcsolatban. Telefonszáma: 20/336-55-38
  • A temető fenntartása érdekében a sírhelyeknek megváltási díjuk van.

A 145/1999 (X.1.) Korm. rendelet temetőkre vonatkozó rendelete és a helyi szabályrendelet alapján hirdetjük: A sírhelyek megváltási ideje koporsós temetéseknél 25 év, urnás temetéseknél 10 év. A régebben megváltott, lejárt megváltatlan sírhelyek a temető rendje szerint felszámolásra kerülhetnek.

Kérjük a megváltások rendezését ill. a sírhelymegváltási igazolások kikérését a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkészi hivatalában, melynek címe 2200 Monor, Kálvin tér 1. tel.: 412-638

Hivatali idő: az „Elérhetőség” menüpont alatt található

Sírhelyárak:

1 személyes sírhely                  30.000.-   /25 évre/

2 személyes sírhely                  50.000.-   /25 évre/

Urnasírhely (földbe elhelyezett urnánál) 30.000.- /25 évre/

1 személyes urna kolumbárium       20.000.-   /10 évre/

2 személyes urna kolumbárium       40.000.-   /10 évre/

Sírhelyek újraváltása megegyezik a sírhelyek díjával. Egyháztagoktól a díjak felét kérjük.

  • A monori református temető a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség tulajdona, de Monor Város az üzemeltetője. Bármilyen üzemeltetési kérdésben vagy panaszbejelentésben keressék az illetékes hatóságokat. E-mail elérhetőség: temeto@kovalzrt.hu