Felnőttek számára

Vasárnapi istentisztelet 10 órától

A gyülekezet egészét egybekapcsoló alkalom. – A családok együtt érkezhetnek, a legkisebbektől négy éves korig beadhatják gyermekeiket a gyermekmegőrző szolgálathoz. Itt anyukák, nagymamák, gyermekgondozók, fiatalok 2-3 fõs csapata vigyáz a kicsinyekre, játszik velük, amíg a felnőttek a templomban vannak.

Három korcsoportnak tartunk gyermekistentiszteletet ugyanebben az időpontban: óvodások, I – IV.,V -VIII. osztályosok csoportjainak.

Arra ösztönözzük gyülekezeti tagjainkat, hogy a központi istentiszteleten kívül is keressen mindenki egy gyülekezeti csoportot, ahol otthon érzi magát.

Havonta egy alkalommal 11 órától bibliaismereti előadásokat az istentisztelet után.

Baba-mama kör


Házasságban élő fiatalasszonyok, fiatal édesanyák, kismamák köre. Minden páros héten csütörtök délelőtt 11 órától a baba-mama szobában.

Keresztkérdések

Februártól szerdánként 6 órától 10-15 héten keresztül.

Aki a tanfolyam végén kéri, felnőtt konfirmációban vehet részt, és ha addig még nem volt megkeresztelve, a keresztségben is részesülhet.

Márk evangéliuma alapján

1. HÉT: Bevezetés                       6.  HÉT: Jézus – Feltámadása

2. HÉT: Jézus – Ki volt Ő?             7.  HÉT: Mit jelent keresztyénnek lenni?

3. HÉT: Jézus – Miért jött?            8.  HÉT: Krisztus útján járni

4. HÉT: Jézus – Halála                 9.  HÉT: Döntések – Heródes király

5.  HÉT: Mit jelent a Kegyelem?   10. HÉT: Döntések – Jakab, János és Bartimeus

Csütörtöki óra

A Keresztkérdések csoportot végzettek folytatódó alkalma (mindenki előtt nyitott alkalom). Csütörtök esténként 6 órától az irodaépületben.

Szerdai bibliaóra

A bibliaolvasó kalauz napi igéinek alapján. Este 6 órától (téli időszámításban 5 órától) az irodaépületben.

Kazuáliák

Gyászólókkal – lelkipásztor beszélget

Keresztelő – szülőkkel a keresztség bibliai eredetéről, az élet ajándékáról, a keresztelési alkalmon elhangzó két kérdésről, gyakorlati dolgokról – lelkipásztor beszélget

Házasságra készülőkkel 4-5 alkalommal jegyes beszélgetés a házasság céljáról, alapjáról, épüléséről, szerepekről, házassági fogalomtételről az Ige alapján – lelkipásztori beszélgetések

Konfirmáció: A képzés két éves. Anyag: HK 1. , HK 21. Biblia könyveinek ismerete, Tízparancsolat, Szénási S.: Megtaláltuk a messiást. Konfirmációi fogadalomtétel a második év pünkösdjén. Írásbeli vizsga pünkösd előtti kedden, szóbeli pünkösd szombatján, fogadalomtétel és első úrvacsora pünkösd vasárnap.

Felnőtt konfirmáció keresztkérdések sorozat végén.

Evangélizáció:

Elengedhetetlen, hogy tartsunk evangélizációkat. Sokan Az evangélizáció a döntésre hívás alkalma legyen, ne csupán heti istentisztelet-sorozat. Ez nem kegyességi irányzat kérdése.

Jézus első prédikációja így hangzott: Térjetek meg… A bűnről és a szabadításról szóló üzenet nem ijesztgetés hanem szeretetből fakadó kötelesség.

A gyülekezeti evangélizáció mellett fel kell készülni kiscsoportos evangélizáció, mint pl a Keresztkérdések program és az egyéni evangélizáció szolgálatára is.

A missziói parancsban Jézus arra ad megbízást, hogy menjetek el.

Nem lehet védekező, befelé forduló gyülekezeti életet élni. El kell menni. A látogatások nagyon szükségesek. Legalább öt évente végig kellene járni településeink otthonait. Ha szükség van rá egy munkatársi csoport segítségével.