Misszió

Bevezetés

    Gyülekezetünk küldetése elsősorban a Lukács 19,10 értelmében a lélekmentés szolgálata, mely azonban nem állhat meg a megtéréssel, hanem a szolgatársak közösségévé kell válnunk. Egyetértünk Rick Warren: Céltudatos gyülekezet c. munkájában megfogalmazottakkal:

„A gyülekezet egészségét nem azon lehet lemérni, hány embert tud leültetni, hanem azon hányat tud szolgálatba állítani.”

A ránkbízottak koncentrikus körökben gondolkodva öt rétegből állnak (kívülről befelé):

 1. A város, ahol élünk
 2. Azok, akik adminisztratíve hozzánk tartoznak – a reformátusok
 3. Akiknek volt Jézus Krisztus mellet személyes döntés az életükben
 4. Akik lelkileg növekednek
 5. Akiknek van szolgálatuk Isten országában

   Feladatunk a különböző rétegekből beljebb segíteni. Az evangélizáció (istentiszteleteken, személyesen, őszi sorozatban), a tanítványozás (februári presbiteri sorozatban, munkatársképzőben, istentisztelet után történő előadásokban) szolgálatával.

   A személyes megszólítás nélkülözhetetlen, így különös hangsúlyt kap a jegyes-, keresztelő-, lelkigondozói beszélgetések, kiscsoportos alkalmak rendszere.

   Sokakról nem tudunk. A mögöttünk levő évben egy hét alatt 6000 családhoz csöngettünk be evangéliumi traktátust és az evangélizáció meghívóját átadva. Megerősödtünk az ilyen szolgálatok szükségességében is. Legalább 2 évente elengedhetetlen a város körbejárása, melyben nagyon jó tapasztalatunk van.

   Meg kell változnunk az egyoldalú kommunikációban: A legtöbb ember csak azután képes meghallani valamit, ha előbb meghallgatták őt. Az emberek nem törődnek azzal, mennyit tudunk, amíg nem tudják, mennyire törődünk velük.

   Szeretnénk olyan közösség lenni, ahol felismerjük az akadályokat, melyek gátként magasodtak Isten lelkének munkája elé, ahol úgy élünk és szolgálunk, melyen Isten áldása van.

Vázlatos helyzetértékelés:

 • Településünk város, de mégis falusi szerkezetű.
 • Az emberek jelentős része az agglomeráció miatt csak aludni jár haza.
 • A Gyülekezetben ott vannak az óvodások és az életük utolsó napjaiban járók egyaránt.
 • Évek óta hitben járók és az ateizmusból jövők.
 • Vannak, akik egy évben egyszer, mások hetente többször is megfordulnak közöttünk.
 • Olyanok, akiknek az evangélium teljesen ismeretlen és szükségük van minden új fogalom megismertetésére.
 • Sokan elfeledték már azt is, amit a konfirmációkor tanultak.
 • Jelentős azoknak a száma, akik a városi ember cinikus bizalmatlanságával, de személyes kapcsolatokban gondolkodik. Igénylik a személyességet.
 • Nagyon erős az individualizmus. A családi kötelékek és a hagyományokhoz való ragaszkodás hiánya jellemző. A világból érkezőknek ez segít a megtérésben, a nagyobb változtatásra. Ugyanakkor a gyülekezeten belül lévők életében nehezebbé teszi a növekedést, a másikért való felelősségvállalást.
 • Vállalkozók és alkalmazottak, kétkezi munkások, orvosok és jogászok egyaránt megtalálhatóak közöttünk.
 • Budapest közelsége és a város adottságai miatt is sokszoros a választási lehetőség. (Ha nem érzi otthon magát, nem jön többet).
 • Az emberek rendkívül elfoglaltak, ezért szükségük van rá, hogy többféle alkalmat – időben és tematikában is- kínáljunk nekik, amit be tudnak iktatni sűrű programjukba.
 • Jellemző egyre többekre a posztmodern gyökértelenség.
 • Nincsenek népszerű, domináns, irányadó ideológiák. Sokkal nagyobb az érdeklődés a lelki megtapasztalások iránt és mindenféle vallás iránt. Ez a helyzet a nehézségében is óriási lehetőségeket rejt. A hitetlenség helyett a hiszékenység a meghatározó.
 • Nincs tanítás a házasságról, a gyermeknevelésről.
 • Sokan vagyunk együtt vasárnaponként, de még keveseknek van közösségi tapasztalatuk.
 • Nem ismerjük egymást – nem tudunk segíteni, erősíteni, vagy éppen figyelmeztetni

 A gyülekezeti alkalmak rendszerét a helyzetünkhöz igazítottuk. Ami nem ment, azt elhagytuk, amire nyitottság volt, azt igyekeztünk beindítani.

„Magad kell, hogy lángolj a hitben, ha másokat akarsz meggyújtani”

/Augusztinusz/

A misszió nem csupán a lelkipásztorok feladata, hanem gyülekezet küldetése. Tartsuk számon a munkatársakat.  Meg kellene tanítani az egyháztagokat bibliaismereti alapfogalmainkra. Sok mindent nem tudunk elvégezni.

A világban keresztyén ébredés van, ez bátorítson minket. A feladatok nagyja a miénk, de a neheze Istené. Rendkívüli nagy lehetőségünk, hogy nem nekünk kell erőlködnünk, életeket megváltoztatnunk, hanem az Úr végzi ezt el. Tudhatjuk, és ebben megerősödhetünk Istennek semmi sem lehetetlen. Merjünk túllátni gyülekezeti adottságainkon, alkalmassági képességeinken.

ALKALMAINK

A VASÁRNAP DE. 10 ÓRAI ISTENTISZTELET

Évente 6 alkalommal 11 órától bibliaismereti előadások.

A gyülekezet egészét egybekapcsoló alkalom. – A családok együtt érkezhetnek, a legkisebbektől négy éves korig beadhatják gyermekeiket a gyermekmegőrző szolgálathoz. Itt anyukák, nagymamák, gyermekgondozók, fiatalok 2-3 fõs csapata vigyáz a kicsinyekre, játszik velük, amíg a felnőttek a templomban vannak.

Három korcsoportnak tartunk gyermekistentiszteletet ugyanebben az időpontban: óvodások, I – IV.,V -VIII. osztályosok csoportjainak.

Arra ösztönözzük gyülekezeti tagjainkat, hogy a központi istentiszteleten kívül is keressen mindenki egy gyülekezeti csoportot, ahol otthon érzi magát.

Jelenleg a következő csoportok vannak gyülekezetünkben:

GYERMEKEK RÉSZÉRE:

– Hétközi hittancsoportok
– Óvodás kortól minden iskolai évfolyamnak.

A területünkön lévő iskolákban és óvodában is végzünk hittanoktatást.
Konfirmációi csoportok
– Kis kátéóra:  kedden 15.30 órakor
– Nagy kátéóra: szerdán 16.00 órakor

FIATALOK RÉSZÉRE:

Kisifi       (14 – 15 évesek)     Péntek 18:00 órakor

Nagyifi (16 – 18 évesek)       Péntek 18.00 órakor

Cserkészet                           Szombaton 13.00 órakor

FELNŐTTEK SZÁMÁRA:

Baba-mama kör
Házasságban élő fiatalasszonyok, fiatal édesanyák, kismamák köre. Minden páros héten kedden délelőtt fél 10-től.

Csütörtöki óra       
Beszélgetős alkalmak Isten tervéről, a keresztyén életről. Minden csütörtökön 18.00 órakor

Gyülekezeti bibliaóra:
Szerda 18 órakor 

CSENDESHETEK

Gyülekezeti hetek:   Nyáron gyermekek, ifjak, cserkészek, fiatal családok, felnőttek,idősek számára.

AZ ALKALMAK RÖVID LEÍRÁSAI

LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLATLehet kérni lelkigondozói beszélgetést a lelkipásztoroktól, hitbeli, szermélyes,

családi és egyéb kérdések megbeszélésére – egyeztetett időpontban.

KÓRUSPRÓBÁK

A gyülekezet kórusa minden szerdán 18.00 órakor próbál a gyülekezeti teremben.

KERESZTKÉRDÉSEK

Februártól szerdánként 6 órától 10-15 héten keresztül.

Aki a tanfolyam végén kéri, felnőtt konfirmációban vehet részt, és ha addig még nem volt megkeresztelve, a keresztségben is részesülhet.

Márk evangéliuma alapján

1. HÉT: Bevezetés                       6.  HÉT: Jézus – Feltámadása

2. HÉT: Jézus – Ki volt Ő?             7.  HÉT: Mit jelent keresztyénnek lenni?

3. HÉT: Jézus – Miért jött?            8.  HÉT: Krisztus útján járni

4. HÉT: Jézus – Halála                 9.  HÉT: Döntések – Heródes király

5.  HÉT: Mit jelent a Kegyelem?   10.HÉT: Döntések – Jakab, János és Bartimeus

CSÜTÖRTÖKI ÓRA

A Keresztkérdések csoportot végzettek folytatódó alkalma (mindenki előtt nyitott alkalom). Téma 2022-ben: a Hegyi beszéd

SZERDAI BIBLIAÓRA

A bibliaolvasó kalauz napi igéinek alapján.

Küldetésünk a médiában

·          Gyülekezeti újságunk kéthavonta jelenik meg A csend szavai címmel. Évente legalább egyszer eljutatjuk személyesen 1200 otthonba

·          Inteneten: www.monornt.reformatus.hu oldalon (képek, igehirdetések, aktualitások). Saját gyülekezeti oldal. Parokia honlapon is ott vagyunk: www.parokia.hu (monor-nagytemplom)

·          Istentiszteletek TV-n. A Gemini TV havonta közvetít istentiszteleteket Gyülekezetünkből.

·          Gyülekezeti tájékoztató leporelló – küldetésünkről, alkalmainkról

Levelezésünk

·          Egy éves évfordulón megkeressük a gyászolókat. Temetési Textussal, vigasztaló levéllel (Hivatal)

Kazuáliák

Gyászólókkal – lelkipásztor beszélget

Keresztelő – szülőkkel a keresztség bibliai eredetéről, az élet ajándékáról, a keresztelési alkalmon elhangzó két kérdésről, gyakorlati dolgokról – lelkipásztor beszélget

Házasságra készülőkkel 4-5 alkalommal jegyes beszélgetés a házasság céljáról, alapjáról, épüléséről, szerepekről, házassági fogalomtételről az Ige alapján – lelkipásztori beszélgetések

Konfirmáció: A képzés két éves. Anyag: HK 1. , HK 21. Biblia könyveinek ismerete, Tízparancsolat, Szénási S.: Megtaláltuk a messiást. Konfirmációi fogadalomtétel a második év pünkösdjén. Írásbeli vizsga pünkösd előtti kedden, szóbeli pünkösd szombatján, fogadalomtétel és első úrvacsora pünkösd vasárnap.

Felnőtt konfirmáció keresztkérdések sorozat végén.

Gyülekezeti diakónia

Kismamáknak 6-8 hétig ebédet főznek a gyülekezet fiatalasszonyai

Rászorultaknak élelmiszercsomagit adunk karácsony előtt

Támogatjuk kárpátaljai gyermekek karácsonyát

A Ceglédi Református Szeretetotthon

Rászorultak rendszeres támogatása

Evangélizáció:

   Elengedhetetlen, hogy tartsunk evangélizációkat. Sokan Az evangélizáció a döntésre hívás alkalma legyen, ne csupán heti istentisztelet-sorozat. Ez nem kegyességi irányzat kérdése.

   Jézus első prédikációja így hangzott: Térjetek meg… A bűnről és a szabadításról szóló üzenet nem ijesztgetés hanem szeretetből fakadó kötelesség.

   A gyülekezeti evangélizáció mellett fel kell készülni kiscsoportos evangélizáció, mint pl a Keresztkérdések program és az egyéni evangélizáció szolgálatára is.

A missziói parancsban Jézus arra ad megbízást, hogy menjetek el.

Nem lehet védekező, befelé forduló gyülekezeti életet élni. El kell menni. A látogatások nagyon szükségesek. Legalább öt évente végig kellene járni településeink otthonait. Ha szükség van rá egy munkatársi csoport segítségével.