Különleges alkalmak

Gyülekezeti életünk különleges alkalmai:

  • Gyászolókkal – lelkipásztor beszélget
  • Keresztelő – szülőkkel a keresztség bibliai eredetéről, az élet ajándékáról, a keresztelési alkalmon elhangzó két kérdésről, gyakorlati dolgokról – lelkipásztor beszélget.
  • Házasságra készülőkkel 4-5 alkalommal jegyes beszélgetés a házasság céljáról, alapjáról, épüléséről, szerepekről, házassági fogalomtételről az Ige alapján – lelkipásztori beszélgetések.
  • Konfirmáció: A képzés két éves. Anyag: HK 1. , HK 21. Biblia könyveinek ismerete, Tízparancsolat, Szénási S.: Megtaláltuk a messiást. Konfirmációi fogadalomtétel a második év pünkösdjén. Írásbeli vizsga pünkösd előtti kedden, szóbeli pünkösd szombatján, fogadalomtétel és első úrvacsora pünkösd vasárnap.
  • Felnőtt konfirmáció keresztkérdések sorozat végén.

 A kazuáliák egyházi keretünkben, a missziói lehetőségeit is magukban rejtik. Így kellene rájuk tekinteni. Sokan úgy néznek ránk, mint akik valamiféle szolgáltatást nyújtanánk. Mindent meg kell tenni, hogy kikerüljünk ebből az árnyékból.